Bảng phân tích chất dinh dưỡng có trong yến sào

"TỔ YẾN ĐƯỢC COI LÀ VỊ THUỐC TIÊN"